KOUDVULCANISATIELIJM HELMIPREN 14021

KOUDVULCANISATIELIJM HELMIPREN 14021

BESCHRIJVING

Helmitin 14030 is een tweekomponenten contact lijm om rubber te verlijmen op rubber, op metaal en op hout, of om rubber transportbanden te herstellen.

Minimale afname/verkoopeenheid: Op bestelling

Eigenschappen

Verlijmingen gemaakt met Helmitin 14030 zijn temperatuur, weekmaker en vocht bestand.
De eigenlijke eigenschappen hangen af van de samenstelling van de rubbercompound van de te verlijmen stukken, de krachten waar de stukken aan blootgesteld zijn.

Technische gegevens

basis

polychloropreen

kleur

zwart

viscositeit (brookfield)

+/- 3700 mPas *

densiteit

+/- 1.42 g/cm³

verdunner/reiniger

Swift clean 9041

verharder (percentage)

5% Swift hardener 9502 (heavy combustible)

pot life

+/- 3 uur

toepassing

spatel of borstel

verbruik

300-400 g/m²

droogtijd

10-15 min.

contact life

+/- 30 min.

zettijd

+/- 24 uur

bewaartijd

+/- 12 maand

opslagcondities

degelijk gesloten, niet onder de 10 °C

koudegevoelig

ja

ontvlambaar

neen (heavy combustible)

label cfr. voorschriften gevaarlijke producten

T (zie data safety sheet)


* de hogervermelde viscositeit is gebaseerd op een temperatuur van 20 °C heersend tijdens de productietijd. Kleine afwijkingen kunnen optreden tijdens opslag.

 

GEBRUIKSAANWIJZING

De te behandelen oppervlakken moeten stofvrij, vetvrij en droog zijn. Indien nodigvooraf reinigen met Swift clean 9041. De rubberoppervlakken moeten vlak voor behandeling opgeruwd worden. Om een betere kleefkracht op metalen te bekomen is het aangeraden hierop vooraf een laag Swift Prime 2903 aan te brengen.

Meng voorzichtig Helmitin 14030 met de verharder 9502. De beste verlijming met verschillende rubbermaterialen wordt bekomen tussen 15 à 30 minuten na deze vermenging. Nadat deze mengeling voor langere periodes bewaard wordt verminderd de kleefkracht.

De mengeling best aanbrengen dmv spatel of borstel. Bij rubber/rubber verlijming is het aangeraden de mengeling tweemaal aan te brengen, met een tussentijd van 10 minuten droogtijd. Bij textielverlijmingen dient de laag 3 x aangebracht te worden, eveneens met telkens een wachttijd van 10 minuten tussen de diverse lagen. Na de oppervlakken bijeengebracht te hebben begint de verlijming en dient er druk uitgeoefend te worden dmv hard slaan met een hamer of bij voorkeur dmv een pers. De omgevingstemperatuur moet minimum 18 °C zijn tijdens het gebruik en droogtijd.

Alle gegevens en beschrijvingen hierboven zijn gebaseerd op uitgevoerde tests, doch er kan geen garantie op de accuraatheid gegeven worden. Best is bij twijfel vooraf zelf een test uit te voeren op de te verlijmen materialen.

Lees ook gebruiksaanwijzing verharder 9502 hieronder.